Stor titel

Genom att klicka på knappen så godkänner du nedanstående.

BOKNING & BETALNING: Vi följer Utbildningsföretagarens förenings rekommendationer för bokning och betalning av våra kurser: Anmälan är bindande för deltagaren, så snart utbildningsföretaget mottagit bokningen.

 

2000 kr av kursavgiften betalas in i samband med anmälan som anmälningsavgift. Resterande belopp skall vara oss tillhanda senast två veckor innan kursstart. Anmälningsavgift är ej återbetalningsbar.

Betalningsinformation med kortbetalningslänk skickas via mail.

  • Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.

  • Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften.

  • Vid avbokning 2 – 0 veckor  före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

 

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person efter samråd med utbildningsföretaget. Ångerätt hanteras enligt ”Distans- och Hemförsäljningslagen”. Vid fall då ångerrätten tillämpas skall detta ske skriftligen inom 14 dagar efter bekräftad anmälan om det ej är inom fyra veckors regeln, då accepteras ej avbokningen.                  

I den skriftliga avbokningen skall det tydligt framgå att kursen skall bokas av och inte bokas om samt vilket datum avbokningen gäller. Om avbokning sker efter att ångerrätten löpt ut eller senare än 14 dagar innan bekräftat kurstillfälle debiteras du hela kursavgiften.

Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas om ej annat kursdatum kan erbjudas . Ersättningar därutöver utbetalas ej. Har du ej anmält dig till ett speciellt datum är anmälningsavgiften förbrukad efter 3 månader. Om inget annat anges så tillkommer moms på våra paket. Har du speciella önskemål angående betalning och betalningsinformation så är du välkommen att kontakta oss.

TeamUs Education

Smålandsgatan 16-20

111 46 Stockholm

info@teamuseducation.com

© 2020 TeamUs Education